Aktuality
Novinky
•Podzimní léčení
- říjen - Varidol (2 kapky
na knot) - při teplotách nad
10 St. C, využijte nynější
počasí

- listopad - Varidol v
aerosolu

- prosinec - M1 AER v
aerosolu

Léky a vyvíječe k dispozici u
důvěrníků, varianta použití
při použití Varidiolu -
pomůcka Grifin 
Výsledky vyšetření měli
naleznete v sekci
Dokumenty / Léčení
WYSIWYG Web Builder
Medový den se vydařil
 
Beseda ve škole v Jindřichovicích
Medový den se vydal za dětmi do jednotřídky
v Jindřichovicích. I zde děti ochutnali med,
perníčky a poslechly si povídání o včelkách.
Medový den, který náš spolek uspořádal v
městském domě kultury v Sokolově 12.10.
2017 se setkal s velkým ohlasem na
sokolovských MŠ, ZŠ a družinách. Dorazilo
bezmála 350 dětí s pedagogickým
doprovodem a též dalších 100 zájemců o
včelaření a med.
Letos se Medový den odehrál v prostorách
loutkové scény a zimní zahrady. K vidění byly 
tematické filmy (př. Pajtáš), děti si mohly
sestavit skutečné úly (př. Imrich)  a odlít či
stočit vlastní svíčky (pí. Uhlíková a př.
Meszárošová). Př. Čížek provedl děti celým
procesem vzniku medu - od výroby rámečku
po vytočení medometem a vytavení vosku.
Kluky zaujalo stloukání rámků a funkční vyvíječ
aerosolu (př. Bárt).
Jaká by to byla výstava, kdyby si nebylo možno
odnést nějakou upomínku. O prodej medu a
včelích produktů se postaraly pí Mikešová, př.
Třebínová, př. Krpáč a pí. Štefanová. O
perníčky a recept na ně byl tradičně velký
zájem. Pekařky (př. Meszárošová, př.Ryšková,
pí. Mikešová) přislíbily uveřejnit recepty na
našem webu.
Za zdárný průběh celé akce patří i dík
pořadatelské službě (př. Hauser, př. Ritoch, př.
Duda, př. Krejzar) a členům, kteří pomohli při
přípravě (př. Kadlec, př. Benedikt).
Myslím, že návštěvníci byly opravdu spokojeni,
což potvrdil i starosta Sokolova p. Picka. Děti
obdržely včelí omalovánky, perníčky a voskové
odlitky. Sami na oplátku namalovali mnoho
obrázků s včelařskou tématikou.
Ing. Mikeš
Předseda ZO ČSV Sokolov
Český svaz včelařů ZO Sokolov, poštovní adresa: ZO ČSV Boženy Němcové 1766, 356 01 Sokolov . email:zosokolov@vcelarstvi.cz
Včelaři Sokolov