Aktuality
Novinky
•Podzimní léčení
- říjen - Varidol (2 kapky na knot)
- při teplotách nad 10 St. C,
využijte nynější počasí

- listopad - Varidol v aerosolu

- prosinec - M1 AER v aerosolu

Léky a vyvíječe k dispozici u
důvěrníků, varianta použití při
použití Varidiolu - pomůcka Grifin 
Výsledky vyšetření měli naleznete
v sekci Dokumenty / Léčení
WYSIWYG Web Builder
Výplata dotace 1. D
 
Beseda ve škole v Jindřichovicích
Medový den se vydal za dětmi do jednotřídky v
Jindřichovicích. I zde děti ochutnali med, perníčky a
poslechly si povídání o včelkách.
Dne 25.11 2017 proběhne od 9 hodin v prostorách
restaurace na poliklinice v Sokově členská schůze, kde bude
vyplacena dotace 1. D. Dle rozhodnutí MZe je dotace na
včelstvo 156. -, nevyplacené peníze musí být vraceny na
sekretariát nejpozději do 15. 12. 2017. Pravidla pro výplatu
jsou  stejná jako v minulosti - peníze si přebírá osobně
každý včelař na základě jím podepsaného rozhodnutí. Z
tohoto důvodu nebudou prostředky poukazovány na
bankovní účet, neboť každý musí podepsat a převzít
rozhodnutí (obsahuje poučení pro příjemce). Pokud se
někdo nemůže z vážných důvodů dostavit osobně na schůzi,
je dotace vyplacena na základě jím podepsané plné moci
osobě, která se jí prokáže. Formulář na plnou moc je na
stránkách svazu či bylo přílohou Včelařství č.8.
Po obdržení dotace uhradí člen členský svazový příspěvek:
200 Kč/člena a 16Kč/včelstvo. Dále, každý kdo chce zajistit a
zaplatit léčiva prostřednictvím ZO a využívá technické
prostředky ZO, uhradí 20 Kč/ včelstvo na léčení. Příspěvek
200 Kč/člena na činnost ZO se ne rok 2018 zatím nevybírá.
Diskuze na toto téma proběhne na VČS.
Na závěr apel na všechny členy. Výplata a agenda s ní
související je velmi zodpovědná a náročná. Proto u stolu
pokladní nemůže být chaos, přistupujte jednotlivě. Aby
čekání lépe uběhlo při diskuzích o včelách, každý dostane
kávu a chlebíček.
Já osobně nebudu přítomen, neboť v daném termínu se
zúčastním zasedání RV ČSV, kde se bude jednat o prodeji
Včelpa.
Ing. Vladimír Mikeš
předseda ZO ČSV Sokolov
Nové stránky
Nové stránky byly dočasně přesunuty na adresu
www.vcelarisokolov.cz
Český svaz včelařů ZO Sokolov, poštovní adresa: ZO ČSV Boženy Němcové 1766, 356 01 Sokolov . email:zosokolov@vcelarstvi.cz
Včelaři Sokolov