Aktuality
Novinky
29.8.2017 17:00
schůze výboru ZO
ISŠTE Sokolov

2.9.2017
ČS - žádosti na dotaci 1. D

9. nebo 23. 9. 2017 -
návštěva z NSR + odpoledne
návštěva pivovaru v
Kynšperku pro všechny členy
ZO 

16.9. krajský aktiv ČSV

•říjen - Medový den
Výsledky vyšetření měli
naleznete v sekci
Dokumenty / Léčení
WYSIWYG Web Builder
Léčení po medobrní
 
Zimní úhyn včelstev
Přátelé, na zasedání výboru ZO, které se
konalo minulý týden jsme probírali zdravotní
situaci včelstev. Důvěrníci i další přítomní
ohlásili velké úhyny v našich včelstev.  Jak
všichni víme, z rozborů měli (viz. protokol
zveřejněný v záložce Dokumenty/ Léčení), řada
včelařů měla nepříznivé výsledky. Vysoké
množství roztočů bylo možná i důvodem
tohoto problému. Nechci a nemohu tvrdit, že
je to jediný důvod, (úhyny se týkají i včelstev s
minimálním počtem roztočů), jde jistě o řadu
různých faktorů, mj. i nosematóza, která se
vyskytla ve větší míře. Proto je třeba se v
letošní sezóně o to více soutředit  na ošetření
včelstev .... mj. hygiena (aplikace Bee Safe) +
prevence (včasná aplikace Formidolu).

Jak situaci řešit?
Nejprve je třeba zjistit reálné úhyny. Všichni
důvěrníci mají oslovit včelaře, které mají ve
svém rajónu a ověřit počty včelstev. Ti, kteří
"hospodaří" samostatně mohou nahlásit
úhyny přímo předsedovi (e-mail, SMS). Tento
krok je nezbytný, stav po zimě se uvádí v
hlášení k 1.5.2017 v CISu.
Na základě počtu hlášení se situace bude řešit.
Je možné, že bude kompenzace na úrovni
státu, kraje, okresu (moc tomu nevěřím, ale ať
jsme připraveni). Rozhodně ale výbor ZO bude
hledat formy pomoci postiženým včelařům.
Každý postižený včelař, by si měl včas objednat
oddělky.
Jarní ošetření včelstev
Přátelé, pro jarní preventivní ošetření včelstev
zajistila naše ZO desky s kyselinou mravenčí -
Formidol. Jde jednak o klasické desky 41 mg,
které se vkládají do úlu na horní loučky a dále
je k dipozici Formidol 80 mg. Ten se zavěšuje
mezi rámečky na cca 1 týden. Návody jsou
přiloženy v balení.  Každý člen, který zaplatil
příspěvek na léčení, má nárok na 2 desky
Formidolu na včelstvo zdarma. Formidol 80 mg
po dohodě s důvěrníkem. 
Léčivo si vyzvedněte u svého důvěrníka či u
předsedy.
Ing. Vladimír Mikeš
Přátelé,
většina s nás má již několik medobraní za
sebou. Nastal tedy čas aplikovat preventivní
opatření proti varoáze. Formidol zajistil VZO v
dostatečném množství. Každý člen (pokud
zaplatil příspěvek na léčení) , má nárok na 2
desky na včelstvo. Další etapa léčení probíhá
po konečném vytočení medu (srpen) deskami
Gabonu (2 ks na včelstvo). Formidol je k
dispozici u důvěrníků nebo u předsedy, Gabon
bude rozdán po dodání okresním nákazovým
referentem.
Znovu připomínám, že pro správnou aplikaci
léčiv je důležitý monitoring spadu roztoče. Jen
pro zajímavost, z diskuze na VZO a rozhovory
se včelaři, je letos situace zatím dobrá. Vyšší
výskyt je v Sokolově, na Jindřichovicku naopak
menší. U každého to však může být jiné!
Přeji všem pěkné  prožití zbytku prázdnin a
spoustu medu.  Činnost ZO se naplno
rozeběhne v září - viz. Aktuality.
V. Mikeš
předseda ZO 
Český svaz včelařů ZO Sokolov, poštovní adresa: ZO ČSV Boženy Němcové 1766, 356 01 Sokolov . email:zosokolov@vcelarstvi.cz
Včelaři Sokolov