Aktuality
Novinky
Nejbližší schůze výboru ZO
25.4.2017 16:00
v prostrách
ISŠTE Sokolov

Nejbližší členská schůze
srpen / září 2017
Výsledky vyšetření měli
naleznete v sekci
Dokumenty / Léčení
WYSIWYG Web Builder
BEE-SAFE - DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
PRO CHOV VČEL
Pro organizaci byl zakoupen přípravek BEE
SAFE. Na požádání lze vyzvednout u svého
důvěrníka.
Info: Bee Safe
 
Přátelé,
dne 23.3. 2017 bylo vydáno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ
VETERINÁRNÍ SPRÁVY
(http://www.svscr.cz/wp-
content/files/zvirata/SVS_2017_005393-
G.pdf).
Jarní ošetření (nátěr + fumigaci) musí provést:
všichni, kteří měli průměr. spad větší než 0 (i ti,
kteří měli tedy i jen 1 roztoče) a mají včelstva
katastrech obcí:
Bukovany, Citice, Dolní Nivy, Kraslice, Krásno,
Nové Sedlo, Oloví, Staré Sedlo, Sokolov.
Mimo tyto obce natírají plod všichni včelaři,
kteří měli průměr. spad 3 a více roztočů.
Tento postup jsem dnes ověřil telefonicky se
SVS MvDr. Holou.
Tuto zprávu předejte všem včelařům ve vašem
okolí !!!
Ing. Vladimír Mikeš
předseda OO ČSV Sokolov
Zimní úhyn včelstev
Přátelé, na zasedání výboru ZO, které se
konalo minulý týden jsme probírali zdravotní
situaci včelstev. Důvěrníci i další přítomní
ohlásili velké úhyny v našich včelstev.  Jak
všichni víme, z rozborů měli (viz. protokol
zveřejněný v záložce Dokumenty/ Léčení), řada
včelařů měla nepříznivé výsledky. Vysoké
množství roztočů bylo možná i důvodem
tohoto problému. Nechci a nemohu tvrdit, že
je to jediný důvod, (úhyny se týkají i včelstev s
minimálním počtem roztočů), jde jistě o řadu
různých faktorů, mj. i nosematóza, která se
vyskytla ve větší míře. Proto je třeba se v
letošní sezóně o to více soutředit  na ošetření
včelstev .... mj. hygiena (aplikace Bee Safe) +
prevence (včasná aplikace Formidolu).

Jak situaci řešit?
Nejprve je třeba zjistit reálné úhyny. Všichni
důvěrníci mají oslovit včelaře, které mají ve
svém rajónu a ověřit počty včelstev. Ti, kteří
"hospodaří" samostatně mohou nahlásit
úhyny přímo předsedovi (e-mail, SMS). Tento
krok je nezbytný, stav po zimě se uvádí v
hlášení k 1.5.2017 v CISu.
Na základě počtu hlášení se situace bude řešit.
Je možné, že bude kompenzace na úrovni
státu, kraje, okresu (moc tomu nevěřím, ale ať
jsme připraveni). Rozhodně ale výbor ZO bude
hledat formy pomoci postiženým včelařům.
Každý postižený včelař, by si měl včas objednat
oddělky.
Veterinární opatření !!!
Český svaz včelařů ZO Sokolov, poštovní adresa: ZO ČSV Boženy Němcové 1766, 356 01 Sokolov . email:zosokolov@vcelarstvi.cz
Včelaři Sokolov